Forfaitair betalingssysteem

In België bestaan twee financieringssystemen voor huisartsen, kinesisten en verpleegkundigen: de betaling per prestatie en de forfaitaire betaling.
In de betaling per prestatie wordt de zorgverlener betaald per geleverde verstrekking (bijvoorbeeld een huisbezoek, consultatie, hechting van een wonde, …).
In de forfaitaire betaling betaalt de mutualiteit van de patiënt aan de groep zorgverleners maandelijks een vast bedrag per ingeschreven patiënt (het forfait), ongeacht hoe vaak deze patiënt consultaties of huisbezoeken nodig heeft. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de kenmerken van de ingeschreven patiënten en is dus verschillend van praktijk tot praktijk.

Alle wijkgezondheidscentra, die lid zijn van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra, werken met het forfaitair betalingssysteem. Dit geldt ook voor Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan.

In het forfaitair betalingssysteem dienen ingeschreven patiënten niet te betalen voor de consultaties (ook geen remgeld).
Mensen die patiënt willen worden in een wijkgezondheidscentrum sluiten een overeenkomst af. Hiermee engageren ze zich om steeds een beroep te doen op de huisartsen, verpleegkundigen (en eventueel kinesisten) van dat centrum.
Wanneer een patiënt die ingeschreven is in een wijkgezondheidscentrum een huisarts, verpleegkundige (of eventueel kinesist) raadpleegt buiten het centrum, terwijl die discipline aanwezig is in het centrum, zal de mutualiteit deze prestatie niet terugbetalen (voor WGC Watersportbaan geldt dit enkel voor de huisarts en verpleegkundige). Het centrum wordt voor die disciplines immers al betaald door de mutualiteit van de patiënt.

Er zijn echter 3 uitzonderingen: consultaties die plaatsvinden na overleg met het centrum, consultaties die plaatsvinden tijdens de weekwacht en consultaties die plaatsvinden tijdens de weekendwacht.
Bij consultaties die plaatsvinden na overleg met het centrum en consultaties die plaatsvinden tijdens de weekwacht, betaalt het centrum de consultatie terug aan de patiënt volgens het terugbetalingstarief van de mutualiteit. Bij consultaties die plaatsvinden tijdens de weekendwacht betaalt de patiënt enkel het remgeld (het verzekerbaar bedrag van de consultatie wordt rechtstreeks geregeld tussen de huisarts van wacht en de mutualiteit van de patiënt).

Met het forfait financiert het centrum zijn volledige werking.

Solidariteit speelt in dit systeem een belangrijke rol: de ‘gezonde’ ingeschreven patiënten dragen bij aan het budget dat door het centrum kan worden aangewend om patiënten met meer noden te verzorgen.

Het forfaitair betalingssysteem heeft veel voordelen en sluit het best aan bij de visie van de wijkgezondheidscentra.
Aangezien er voor de patiënt geen financiële drempel is, stellen patiënten met minder financiële mogelijkheden een bezoek aan zorgverleners minder uit. Doordat de zorgverleners minder schroom hebben om patiënten te laten terugkomen op consultatie, kunnen zij preventiever werken. Het centrum kan het forfait ook inzetten voor gezondheidspromotie, wat het welzijn en de gezondheid van alle buurtbewoners ten goede komt.

Patiënten die buiten het werkingsgebied van het wijkgezondheidscentrum verhuizen of zorg willen buiten het centrum, dienen zich uit te schrijven. Enkele weken later hebben zij dan recht op terugbetaling door de mutualiteit bij het consulteren van elke andere huisarts, verpleegkundige en eventueel kinesist.

Hier kan je meer lezen over de verschillen tussen het forfaitair systeem en de betaling per prestatie.