Resultaten tevredenheidsenquête

20-05-01-enquête

In mei 2023 hielden we een tevredenheidsenquête onder onze patiënten. Patiënten konden zowel online als via de papieren versie in onze wachtzaal deelnemen.

We hebben respons ontvangen van maar liefst 431 patiënten. Dat is 14% van onze patiëntenpopulatie.

We vinden de mening van onze patiënten belangrijk en stellen het dus zeer op prijs dat zo veel patiënten de moeite namen om hun bijdrage te leveren. De resultaten en feedback geven ons inzicht in de ervaringen van patiënten en zijn waardevol om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

We peilden onder meer naar de algemene tevredenheid over WGC Watersportbaan. Uit de resultaten kwam naar voren dat 95% tevreden is over WGC Watersportbaan!

Wie interesse heeft in de uitgebreide resultaten, is welkom om het WGC te contacteren.


Deel dit bericht via