Ontdek de Gelukskoffer!

Inhoud-gelukskoffer

Hoe beter het welbevinden van kinderen, hoe meer energie ze hebben, hoe positiever hun zelfbeeld, hoe nieuwsgieriger ze zijn, hoe meer plezier ze hebben en hoe meer ze zich openstellen om te leren. Zowel uit cijfergegevens als uit gesprekken met zorgverleners en wijkorganisaties blijkt dat een stijgend aantal kinderen en jongeren mentale problemen ervaart.

De Gelukskoffer is een bundeling van bestaand didactisch materiaal dat gericht is op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kleuters en lagere schoolkinderen.

 

Geluksdriehoek

De Gelukskoffer bouwt verder op de “Geluksdriehoek” van het Vlaams Instituut Gezond Leven. De Geluksdriehoek bestaat uit 3 bouwblokken. Ze zijn alle drie belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  • Je goed omringd voelen
  • Je goed voelen
  • Jezelf kunnen zijn

Elk bouwblok vormt een thema binnen de Gelukskoffer. Per thema zijn er verschillende werkvormen en materialen beschikbaar om rond te werken.

Wil je graag zelf aan de slag met de Gelukskoffer? Dat kan!
De Gelukskoffer wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan wijkorganisaties en -scholen.

Meer informatie: contacteer onze gezondheidspromotoren.
Telefoon – 09 222 26 46 
E-mail – info@wgcwatersportbaan.be

 

Deel dit bericht via