(Zorg)aanbod

Huisartsen

Je kan bij de huisartsen terecht met elke vraag over gezondheid en ziekte, gaande van keelpijn tot huidproblemen, gynaecologisch onderzoek,  depressie, …

De huisartsen werken nauw samen met de andere zorgverleners binnen het centrum en verwijzen indien nodig intern door. Als je gespecialiseerde zorg nodig hebt, zullen ze je doorverwijzen naar een specialist. Bij dringende medische problemen word je doorverwezen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis.

De huisartsen baseren hun aanpak op betrouwbare wetenschappelijke bronnen en starten een behandeling enkel op als deze zinvol is.

Huisartsen
Verpleegkundigen

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen hebben een ruime waaier aan taken: hygiënische zorgen, bloedafnames, wratten behandelen, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, …

In samenspraak met jou en je arts gaan ze na welke verpleegkundige zorgen je nodig hebt.

Bij minder mobiele patiënten komen ze de verzorging aan huis doen.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker kan ondersteunen bij allerhande sociale, praktische en administratieve vragen:

  • Wil je weten of je recht hebt op een bepaalde premie?
  • Heb je hulp nodig bij het invullen van een document?
  • Heb je financiële problemen en weet je niet hoe je deze kan oplossen?
  • Zoek je informatie rond wonen, werken, vrije tijd, …?

De maatschappelijk werker informeert, adviseert en begeleidt jou voor een korte periode. Als er gespecialiseerde hulp of langdurige begeleiding nodig is, zal ze jou doorverwijzen naar een andere dienst of organisatie.

WGCWatersportbaan-Maatschappelijk-Werk.jpg
WGC-Watersportbaan- uitleenmateriaal

Gezondheidspromotoren

WGC Watersportbaan wil bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van zijn patiënten en van alle bewoners van de wijk Watersportbaan-Ekkergem. We zetten hiertoe, samen met organisaties uit de wijk en Stad Gent, projecten op rond gezondheid en welzijn. Op die manier proberen we mensen te stimuleren tot het maken van gezonde keuzes.

We zijn het aanspreekpunt Gezondheid voor de wijk. Organisaties kunnen bij onze gezondheidspromotoren ook terecht voor het uitlenen van educatief materiaal.

Naast gezondheidspromotie werken we ook aan ziektepreventie. Dit heeft als doel bepaalde ziektes of aandoeningen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken en is gericht naar de ingeschreven patiënten.

Psychologische zorg

WGC Watersportbaan is erkend als ‘vindplaats’ voor geconventioneerde orthopedagogen en psychologen. Dat wil zeggen dat het WGC een samenwerking heeft met een aantal psychologen die in ons centrum aan voordelige tarieven psychotherapie geven aan cliënten. Door  geconventioneerde psychologen in ons WGC te laten werken, wil het WGC ervoor zorgen dat zijn patiënten, maar ook buurtbewoners en andere burgers makkelijker hun weg vinden naar psychologische hulp.

Het WGC heeft een aanbod van zowel individuele en relatietherapie als groepstherapie. 

foto celine